โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ::: กีฬา เด่นเน้นความรู้ คู่คุณธรรม ::: โยคา เว ชาย เต ภู ริ ::: ปัญญาย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน 
     
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรีนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรยนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬา จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
ผลงานนักกีฬาและนักเรียนดีเด่น

ระดับต่างประเทศ
- นายนเรศ  แก่นทอง นักเรียนชั้น ม.4/1 นักกีมวยเป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน เอเชีย
ครั้งที่4 ระหว่าง วันที่3-31 กรกฎาคม 2551 ณ สาธารณรัฐสาคะ สหพันธรัฐรัสเซีย

- นายนัฐพงษ์ บุญเกิด นักเรียนชั้น ม.4/1 นักกรีฑา เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งกรีฑานักเรียนระหว่างประเท
ศแห่งอาเซียนครั้งที่32 ระหว่างวันที่21-28 สิงหาคม 2551 ณ เมืองดานังประเทศเวียดนาม
และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแปซิฟิกส์ คูลเกมส์ระหว่างวันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศออสเตรเลีย

- นายธีรพันธ์ พรพฤติพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 นักกียุโดเหรียญทองแดง ในการเข้ารวมการแข่งขันกีฬานานาชาติ
ระหว่างวันที่2-8 มิถุนายน 2551 ณ ประเทศเวียดนาม


ระดับประเทศ
- การแข่งขันกีแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
- นายยอานนท์ จันทร์ภักดิ์ นักเรียนชั้น ม 4/2 เหรียญทองมวยไทยสมัคเล่น รุ่น พิเนเวท45 กก.
- นายนัฐพงษ์ บุญเกิด นักเรียนชั้น ม.4 /1 เหรียญทองแดง เขย่งก้าวกระโดน

- การแข่งขันกีฑา  กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 26 ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี
กีฑา  3  เหรียญทอง


ระดับภาคเหนือ
1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค5ครั้งที่25กว๊านพะเยาเกมส์  จ.พะเยา
   - ยูโด 1เหรียญทอง กรีฑา1 เหรียญทอง 4เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
2. การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์
    - กรีฑา 9เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง มวยสากลสมัคเล่นเล่น 4 เหรียญทอง
    - เทนนิส ประเภทหญิงคู่ 1 เหรียญทอง เซปักตะกล้อ 1 เหรียญเงิน
3. การแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ภาคเหนือ เวียงโกศัยเกมส์  ณ  จังหวัดแพร่
   - กรีฑา 13 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญ ทองแดง
    - เซปักตะกล้อ 1 เหรียญทอง วอลเล่ย์บอล 1เหรียญเงิน ฟุตบอล 1 เหรียญเงิน


ระดับจังหวัด

  1. การแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ จ ธยา  แชมเปี้ยนชิพ  ครั้งที่ 3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (4 รางวัล) รองชนะเลิศอันดับ 1 ( 1 รางวัล )

  2. การแข่งขันกีฬาเทควันโด  อบจ .กาฬสินธุ์ เคอะโร่ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่1 ประจำปี2551  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน3 เหรียญทองแดง

  3. การแข่งขัน พิจิตร สวิงมิ่งครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่8-9 สิงหาคม 2551    2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4  เหรียญทองแดง

  4. การแข่งขัน  ชากังราว สวิงมิ่ง ครั้งที่3 ระหว่างวันที่30-31 สิงหาคม 2551  2  เหรียญทอง   7 เหรียญเงิน  10เหรียญทองแดง  

 
 
 
สาระน่ารู้
 
 
     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ถนน พิษณุโลก - วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์. 0 5522 3718 - 20 โทรสาร. 0 5522 3718 - 20 ต่อ 400